DÀN ĐỀ ĐẦU ĐUÔI

Những khó khăn trong cuộc sống là không tránh khỏi – Việc cần làm là lựa chọn cách thức để vựơt qua”. Nếu bạn đã thua lô đề nhiều mà vẫn lấy cầu k chuẩn thì để chúng tôi lo. Cam kết đưa bạn ra khỏi hố sau thất bại

DÀN ĐỀ ĐẦU ĐUÔI MIỀN BẮC, 500.000 VNĐ
Soi cầu Chuẩn Xác Chốt số chắc ăn. Đừng tiếc tiền!
Để không phải nhận số cũ bạn nạp thẻ từ 9h-18h
 Có thể nạp cộng dồn thẻ
Hỗ trợ : Viettel, Mobiphone, Vinaphone, …
Quý khách vui lòng liên hệ phần CHÁT bên dưới để được hỗ trợ nếu nạp thẻ bị lỗi .

NẠP THẺ SỐ SẼ HIỆN RA TẠI ĐÂY

>>> THỐNG KÊ KẾT QUẢ CÁC NGÀY CŨ <<<
NGÀY ĐỀ ĐẦU ĐUÔI MB KẾT QUẢ
HÔM NAY
17/11/2019 Đầu 2 Đuôi 9 MISS
16/11/2019 Đầu 8 Đuôi 2 ĂN  Đầu 8 Đuôi 2
15/11/2019 Đầu 3 Đuôi 7 MISS
14/11/2019 Đầu 5 Đuôi 8 ĂN  Đầu 5 Đuôi 8
13/11/2019 Đầu 7 Đuôi 9 MISS
12/11/2019 Đầu 0 Đuôi 8 MISS
11/11/2019 Đầu 1 Đuôi 6 ĂN  Đầu 1 Đuôi 6
10/11/2019 Đầu 7 Đuôi 8 MISS
09/11/2019 Đầu 3 Đuôi 3 MISS
08/11/2019 Đầu 9 Đuôi 2 ĂN  Đầu 9 Đuôi 2
07/11/2019 Đầu 2 Đuôi 0 ĂN  Đầu 2
06/11/2019 Đầu 8 Đuôi 1 ĂN  Đầu 8 Đuôi 1
05/11/2019 Đầu 9 Đuôi 5 ĂN  Đầu 9
04/11/2019 Đầu 4 Đuôi 9 ĂN  Đầu 4
03/11/2019 Đầu 1 Đuôi 1 ĂN  Đầu 1 Đuôi 1
02/11/2019 Đầu 9 Đuôi 4 ĂN  Đầu 9 Đuôi 4
01/11/2019 Đầu 6 Đuôi 8 ĂN  Đầu 6 Đuôi 8
31/10/2019 Đầu 0 Đuôi 7 MISS
30/10/2019 Đầu 6 Đuôi 3 MISS
29/10/2019 Đầu 4 Đuôi 2 ĂN  Đầu 4 Đuôi 2
28/10/2019 Đầu 3 Đuôi 0 ĂN  Đầu 3
27/10/2019 Đầu 1 Đuôi 6 ĂN  Đầu 1 Đuôi 6
26/10/2019 Đầu 3 Đuôi 2 MISS
25/10/2019 Đầu 8 Đuôi 8 ĂN  Đầu 8
24/10/2019 Đầu 7 Đuôi 6 ĂN  Đầu 7
23/10/2019 Đầu 5 Đuôi 3 ĂN  Đầu 5 Đuôi 3
22/10/2019 Đầu 2 Đuôi 1 MISS
21/10/2019 Đầu 7 Đuôi 6 ĂN  Đầu 6
20/10/2019 Đầu Đuôi 9 ĂN  Đầu 4 Đuôi 9
19/10/2019 Đầu 7 Đuôi 8 ĂN    Đuôi 8
18/10/2019 Đầu 9 Đuôi 7 ĂN  Đầu 9 Đuôi 7
17/10/2019 Đầu Đuôi 4 ĂN    Đầu 6
16/10/2019 Đầu 8 Đuôi 9 MISS
15/10/2019 Đầu 3 Đuôi 0 ĂN    Đầu 3 Đuôi 0
14/10/2019 Đầu 4 Đuôi 7 MISS
13/10/2019 Đầu 1 Đuôi 7 MISS
12/10/2019 Đầu 4 Đuôi 9 ĂN    Đuôi 9
11/10/2019 Đầu 6 Đuôi 8 ĂN    Đầu 6 Đuôi 8
10/10/2019 Đầu 4 Đuôi 6 ĂN    Đầu 4 Đuôi 6
09/10/2019 Đầu 8 Đuôi 3 ĂN    Đầu 8
08/10/2019 Đầu 0 Đuôi 1 ĂN    Đầu 0 Đuôi 1
07/10/2019 Đầu 0 Đuôi 0 ĂN    Đầu 0 Đuôi 0
06/10/2019 Đầu Đuôi 5 ĂN    Đầu 7 Đuôi 5
05/10/2019 Đầu 7 Đuôi 4 MISS
04/10/2019 Đầu 4 Đuôi 9 MISS
03/10/2019 Đầu Đuôi 7 ĂN    Đầu Đuôi 7
02/10/2019 Đầu 5 Đuôi 9 MISS
01/10/2019 Đầu 1 Đuôi 7 ĂN    Đầu 1
30/09/2019 Đầu Đuôi 4 ĂN    Đầu 6 Đuôi 4
29/09/2019 Đầu 4 Đuôi 4 ĂN    Đuôi 4
28/09/2019 Đầu Đuôi 6 ĂN    Đầu 1 Đuôi 6
27/09/2019 Đầu 3 Đuôi 8 ĂN    Đuôi 8
26/09/2019 Đầu Đuôi 7 ĂN    Đầu 5 Đuôi 7
25/09/2019 Đầu 8 Đuôi 8 MISS
24/09/2019 Đầu Đuôi 5 ĂN    Đầu 2
23/09/2019 Đầu Đuôi 9 ĂN    Đầu 2 Đuôi 9
22/09/2019 Đầu 3 Đuôi 8 MISS
21/09/2019 Đầu 1 Đuôi 2 MISS
20/09/2019 Đầu Đuôi 6 ĂN    Đầu 7 Đuôi 6
19/09/2019 Đầu 7 Đuôi 8 MISS
18/09/2019 Đầu 3 Đuôi 6 ĂN    Đuôi 6
17/09/2019 Đầu 7 Đuôi 8 MISS
16/09/2019 Đầu Đuôi 7 ĂN    Đầu 9 Đuôi 7
15/09/2019 Đầu 6 Đuôi 3 ĂN    Đuôi 3
14/09/2019 Đầu Đuôi 3 ĂN    Đầu 4 Đuôi 3
13/09/2019 Đầu 5 Đuôi 8 MISS
12/09/2019 Đầu 6 Đuôi 7 ĂN    Đuôi 7
11/09/2019 Đầu Đuôi 0 ĂN    Đầu 4
10/09/2019 Đầu 7 Đuôi 8 MISS
09/09/2019 Đầu Đuôi 3 ĂN    Đầu 8 Đuôi 3
08/09/2019 Đầu 2 Đuôi 5 MISS
07/09/2019 Đầu 3 Đuôi 0 MISS
06/09/2019 Đầu Đuôi 7 ĂN    Đầu 1 Đuôi 7
05/09/2019 Đầu Đuôi 5 ĂN    Đầu 5
04/09/2019 Đầu 9 Đuôi 4 ĂN    Đuôi 4
03/09/2019 Đầu 3 Đuôi 0 MISS
02/09/2019 Đầu 2 Đuôi 5 ĂN    Đầu 2 Đuôi 5
01/09/2019 Đầu Đuôi 7 ĂN    Đầu 9 Đuôi 7
31/08/2019 Đầu 9 Đuôi 2 MISS
30/08/2019 Đầu Đuôi 6 ĂN    Đầu 6 Đuôi 6
29/08/2019 Đầu 8 Đuôi 9 MISS
28/08/2019 Đầu 5 Đuôi 8 MISS
27/08/2019 Đầu 1 Đuôi 9 MISS
26/08/2019 Đầu 5 Đuôi 3 ĂN    Đuôi 3
25/08/2019 Đầu 1 Đuôi 1 ĂN    Đuôi 1
24/08/2019 Đầu Đuôi 2 ĂN    Đầu 6 Đuôi 2
23/08/2019 Đầu 8 Đuôi 7 ĂN    Đuôi 7
22/08/2019 Đầu 5 Đuôi 5 MISS
21/08/2019 Đầu 6 Đuôi 7 ĂN    Đuôi 7
20/08/2019 Đầu 4 Đuôi 7 MISS
19/08/2019 Đầu Đuôi 6  ĂN    Đầu 8
18/08/2019 Đầu 6 Đuôi 1 ĂN    Đuôi 1
17/08/2019 Đầu Đuôi 8 ĂN    Đầu 9 Đuôi 8
16/08/2019 Đầu 6 Đuôi 8 MISS
15/08/2019 Đầu 3 Đuôi 9 MISS
14/08/2019 Đầu 8 Đuôi 4 ĂN    Đầu 8 Đuôi 4
13/08/2019 Đầu 8 Đuôi 1 ĂN    Đầu 8 Đuôi 1
12/08/2019 Đầu Đuôi 9 ĂN    Đầu 5 Đuôi 9
11/08/2019 Đầu 3 Đuôi 4 MISS
10/08/2019 Đầu 8 Đuôi 8 MISS
09/08/2019 Đầu 8 Đuôi 9 MISS
08/08/2019 Đầu 6 Đuôi 7 ĂN    Đầu 6
07/08/2019 Đầu Đuôi 6 ĂN    Đầu 2 Đuôi 6
06/08/2019 Đầu 0 Đuôi 8 ĂN    Đuôi 8
05/08/2019 Đầu Đuôi 1 ĂN    Đầu 9 Đuôi 1
04/08/2019 Đầu 4 Đuôi 7 MISS
03/08/2019 Đầu 7 Đuôi 9 MISS
02/08/2019 Đầu 3 Đuôi 9 MISS
01/08/2019 Đầu Đuôi 6 ĂN    Đầu 5 Đuôi 6
31/07/2019 Đầu 1 Đuôi 7 MISS
30/07/2019 Đầu 5 Đuôi 6 ĂN    Đầu 5
29/07/2019 Đầu Đuôi 8 ĂN    Đầu 1 Đuôi 8
28/07/2019 Đầu 1 Đuôi 9 MISS
27/07/2019 Đầu 3 Đuôi 3 MISS
26/07/2019 Đầu 2 Đuôi 0 ĂN    Đầu 2 Đuôi 0
25/07/2019 Đầu Đuôi 1 ĂN    Đầu 8
24/07/2019 Đầu 4 Đuôi 1 ĂN    Đuôi 1
23/07/2019 Đầu Đuôi 4 ĂN    Đầu 7 Đuôi 4
22/07/2019 Đầu 1 Đuôi 2 MISS
21/07/2019 Đầu 4 Đuôi 5 ĂN    Đầu 4 Đuôi 5
20/07/2019 Đầu 0 Đuôi 2 ĂN    Đầu 0
19/07/2019 Đầu 7 Đuôi 9 MISS
18/07/2019 Đầu 8 Đuôi 6 MISS
17/07/2019 Đầu 0 Đuôi 9 ĂN    Đầu 0 Đuôi 9
16/07/2019 Đầu 5 Đuôi 5 ĂN    Đầu 5 Đuôi 5
15/07/2019 Đầu 3 Đuôi 6 MISS
14/07/2019 Đầu 2 Đuôi 9 MISS
13/07/2019 Đầu 9 Đuôi 7 ĂN    Đầu 9 Đuôi 7
12/07/2019 Đầu 1 Đuôi 9 ĂN    Đuôi 9
11/07/2019 Đầu 6 Đuôi 6 ĂN    Đầu 6 Đuôi 6
10/07/2019 Đầu 6 Đuôi 6 ĂN    Đầu 6 Đuôi 6
09/07/2019 Đầu 9 Đuôi 3 ĂN    Đầu 9
08/07/2019 Đầu 8 Đuôi 3 ĂN    Đầu 8 Đuôi 3
07/07/2019 Đầu 0 Đuôi 5 ĂN    Đầu 0 Đuôi 5
06/07/2019 Đầu 0 Đuôi 8 MISS
05/07/2019 Đầu 5 Đuôi 7 ĂN    Đuôi 7
04/07/2019 Đầu 2 Đuôi 0 ĂN    Đầu 2 Đuôi 0
03/07/2019 Đầu 8 Đuôi 8 ĂN    Đầu 8 Đuôi 8
02/07/2019 Đầu 6 Đuôi 8 ĂN    Đuôi 8
01/07/2019 Đầu 4 Đuôi 0 MISS
30/06/2019 Đầu 2 Đuôi 2 ĂN    Đầu 2 Đuôi 2
29/06/2019 Đầu 5 Đuôi 7 MISS
28/06/2019 Đầu 3 Đuôi 5 MISS
27/06/2019 Đầu 5 Đuôi 7 MISS
26/06/2019 Đầu 5 Đuôi 2 MISS
25/06/2019 Đầu 6 Đuôi 7 ĂN    Đầu 6
24/06/2019 Đầu 8 Đuôi 4 ĂN    Đầu 8 Đuôi 4
23/06/2019 Đầu 9 Đuôi 5 ĂN    Đầu 9 Đuôi 5
22/06/2019 Đầu 4 Đuôi 6 MISS
21/06/2019 Đầu 9 Đuôi 3 MISS
20/06/2019 Đầu 3 Đuôi 2 ĂN    Đầu 3 Đuôi 2
19/06/2019 Đầu 5 Đuôi 3 ĂN    Đầu 5 Đuôi 3
18/06/2019 Đầu 5 Đuôi 6 MISS
17/06/2019 Đầu 7 Đuôi 3 ĂN Đầu 7
16/06/2019 Đầu 4 Đuôi 7 ĂN  Đuôi 7
15/06/2019 Đầu 9 Đuôi 9 ĂN  Đuôi 9
14/06/2019 Đầu 0 Đuôi 7 ĂN    Đầu 0
13/06/2019 Đầu 5 Đuôi 9 ĂN    Đầu 5 Đuôi 9
12/06/2019 Đầu 5 Đuôi 8 ĂN    Đuôi 8
11/06/2019 Đầu 1 Đuôi 4 ĂN    Đầu 1 Đuôi 4
10/06/2019 Đầu 2 Đuôi 4 MISS
09/06/2019 Đầu 3 Đuôi 8 ĂN    Đầu 3 Đuôi 8
08/06/2019 Đầu 8 Đuôi 1 MISS
07/06/2019 Đầu 7 Đuôi 3 ĂN    Đầu 7 Đuôi 3
06/06/2019 Đầu 4 Đuôi 0 ĂN    Đầu 4 Đuôi 0
05/06/2019 Đầu 3 Đuôi 8 MISS
04/06/2019 Đầu 5 Đuôi 8 MISS
03/06/2019 Đầu 7 Đuôi 9 ĂN    Đầu 7
02/06/2019 Đầu 5 Đuôi 7 ĂN    Đầu 5 Đuôi 7
01/06/2019 Đầu 3 Đuôi 8 MISS
31/05/2019 Đầu 3 Đuôi 5 ĂN    Đuôi 5
30/05/2019 Đầu 2 Đuôi 5 ĂN    Đầu 2 Đuôi 5
29/05/2019 Đầu 4 Đuôi 9 ĂN    Đầu 4
28/05/2019 Đầu 5 Đuôi 3 ĂN    Đầu 5
27/05/2019 Đầu 4 Đuôi 7 ĂN    Đầu 4 Đuôi 7
26/05/2019 Đầu 4 Đuôi 5 MISS
25/05/2019 Đầu Đuôi 3 ĂN    Đầu 3 Đuôi 3
24/05/2019 Đầu 7 Đuôi 2 MISS
23/05/2019 Đầu 8 Đuôi 3 ĂN    Đầu 8 Đuôi 3
22/05/2019 Đầu Đuôi 9 ĂN    Đầu 3
21/05/2019 Đầu 9 Đuôi 6 MISS
20/05/2019 Đầu 6 Đuôi 4 ĂN    Đầu 6 Đuôi 4
19/05/2019 Đầu 7 Đuôi 7 MISS
18/05/2019 Đầu 4 Đuôi 5 ĂN    Đầu 4
17/05/2019  Đầu 3 Đuôi 2 ĂN    Đầu 3 Đuôi 2
16/05/2019 Đầu 4 Đuôi 6 ĂN    Đuôi 6
15/05/2019 Đầu 4 Đuôi 9 ĂN    Đuôi 9
14/05/2019  Đầu 8 Đuôi 2 ĂN    Đầu 8 Đuôi 2
13/05/2019  Đầu 6 Đuôi 7 ĂN    Đầu 6
12/05/2019  Đầu Đuôi 5 ĂN    Đầu 8
11/05/2019  Đầu 1 Đuôi 9 MISS
10/05/2019  Đầu 4 Đuôi 4 MISS
09/05/2019  Đầu 5 Đuôi 3 ĂN    Đầu 5
08/05/2019  Đầu Đuôi 8 ĂN    Đầu 2 Đuôi 8
07/05/2019  Đầu 6 Đuôi 8 MISS
06/05/2019  Đầu Đuôi 2 ĂN    Đầu 4 Đuôi 2
05/05/2019  Đầu 3 Đuôi 6 MISS
04/05/2019  Đầu 7 Đuôi 1 ĂN    Đầu 7 Đuôi 1
03/05/2019  Đầu Đuôi 1 ĂN    Đầu 5
02/05/2019  Đầu 8 Đuôi 9 MISS
01/05/2019  Đầu 1 Đuôi 3 MISS
30/04/2019  Đầu 6 Đuôi 6 ĂN    Đuôi 6
29/04/2019  Đầu 7 Đuôi 7 ĂN    Đuôi 7
28/04/2019  Đầu Đuôi 9 ĂN    Đầu 1 Đuôi 9
27/04/2019  Đầu 3 Đuôi 9 ĂN    Đuôi 9
26/04/2019  Đầu 8 Đuôi 9 MISS
25/04/2019  Đầu 8 Đuôi 8 ĂN    Đầu 8 Đuôi 8
24/04/2019  Đầu 2 Đuôi 9 ĂN    Đầu 2 Đuôi 9
23/04/2019  Đầu Đuôi 1 ĂN    Đầu 4 Đuôi 1
22/04/2019  Đầu 3 Đuôi 5 MISS
21/04/2019  Đầu Đuôi 9 ĂN    Đầu 0
20/04/2019  Đầu 5 Đuôi 8 MISS
19/04/2019  Đầu 8 Đuôi 8 ĂN    Đầu 8 Đuôi 8
18/04/2019  Đầu Đuôi 9 ĂN    Đầu Đuôi 9
17/04/2019  Đầu 5 Đuôi 7 MISS
16/04/2019  Đầu 3 Đuôi 3 MISS
15/04/2019  Đầu 4 Đuôi 3 ĂN    Đầu 4 Đuôi 3
14/04/2019  Đầu 6 Đuôi 7 ĂN    Đầu 6 Đuôi 7
13/04/2019  Đầu Đuôi 1 ĂN    Đầu 8 Đuôi 1
12/04/2019  Đầu 3 Đuôi 8 MISS
11/04/2019  Đầu Đuôi 6 ĂN    Đầu 3 Đuôi 6
10/04/2019  Đầu 1 Đuôi 6 MISS
09/04/2019  Đầu 0 Đuôi 9 MISS
08/04/2019  Đầu 1 Đuôi 7 ĂN    Đầu 1
07/04/2019  Đầu Đuôi 4 ĂN    Đầu 6 Đuôi 4
06/04/2019  Đầu 2 Đuôi 6 MISS
05/04/2019  Đầu 5 Đuôi 8 ĂN    Đầu 5 Đuôi 8
04/04/2019  Đầu 8 Đuôi 1 ĂN    Đầu 8
03/04/2019  Đầu 3 Đuôi 2 ĂN    Đầu 3
02/04/2019  Đầu Đuôi 3 ĂN    Đầu Đuôi 3
01/04/2019  Đầu Đuôi 6 ĂN    Đầu 2
31/03/2019  Đầu 0 Đuôi 2 MISS
30/03/2019  Đầu Đuôi 1 ĂN    Đầu Đuôi 1
29/03/2019  Đầu Đuôi 2 ĂN    Đầu Đuôi 2
28/03/2019  Đầu Đuôi 0 ĂN    Đầu 7
27/03/2019  Đầu Đuôi 9 ĂN    Đầu Đuôi 9
26/03/2019  Đầu 1 Đuôi 6 MISS
25/03/2019  Đầu Đuôi 9 ĂN    Đầu Đuôi 9
24/03/2019  Đầu 6 Đuôi 7 MISS
23/03/2019  Đầu 3 Đuôi 4 MISS
22/03/2019  Đầu 9 Đuôi 9 MISS
21/03/2019  Đầu Đuôi 5 ĂN    Đầu Đuôi 5
20/03/2019  Đầu 4 Đuôi 2 MISS
19/03/2019  Đầu Đuôi 9 ĂN    Đầu 7
18/03/2019  Đầu 6 Đuôi 9 MISS
17/03/2019  Đầu Đuôi 1 ĂN    Đầu Đuôi 1
16/03/2019  Đầu Đuôi 9 ĂN    Đầu 8
15/03/2019  Đầu 1 Đuôi 7 MISS
14/03/2019  Đầu Đuôi 3 ĂN    Đầu 0
13/03/2019  Đầu Đuôi 2 ĂN    Đầu Đuôi 2
12/03/2019  Đầu 8 Đuôi 7 MISS
11/03/2019  Đầu Đuôi 1 ĂN    Đầu Đuôi 1
10/03/2019  Đầu Đuôi 9 ĂN    Đầu Đuôi 9
09/03/2019  Đầu 3 Đuôi 5 MISS
08/03/2019  Đầu 1 Đuôi 6 MISS
07/03/2019  Đầu Đuôi 3 ĂN    Đầu 7
06/03/2019  Đầu 5 Đuôi 8 MISS
05/03/2019  Đầu Đuôi 8 ĂN    Đầu 8
04/03/2019  Đầu Đuôi 7 ĂN    Đầu 5
03/03/2019  Đầu Đuôi 0 ĂN    Đầu Đuôi 0
02/03/2019  Đầu Đuôi 5 ĂN    Đầu Đuôi 5
01/03/2019  Đầu 5 Đuôi 5 MISS
28/02/2019  Đầu 8 Đuôi 0 MISS
27/02/2019  Đầu 4 Đuôi 6 ĂN    Đuôi 6
26/02/2019  Đầu Đuôi 8 ĂN    Đầu Đuôi 8
25/02/2019  Đầu Đuôi 8 ĂN    Đầu Đuôi 8
24/02/2019  Đầu Đuôi 9 ĂN    Đầu 3
23/02/2019  Đầu 4 Đuôi 0 MISS
21/02/2019  Đầu 4 Đuôi 5 MISS
22/02/2019  Đầu Đuôi 8 ĂN    Đầu Đuôi 8
20/02/2019  Đầu 3 Đuôi 0 MISS
19/02/2019  Đầu Đuôi 5 ĂN    Đầu Đuôi 5
18/02/2019  Đầu Đuôi 7 ĂN    Đầu Đuôi 7
17/02/2019  Đầu 9 Đuôi 3 MISS
16/02/2019  Đầu Đuôi 0 ĂN    Đầu Đuôi 0
15/02/2019  Đầu Đuôi 1 ĂN    Đầu 3
14/02/2019  Đầu 0 Đuôi 7 MISS
13/02/2019  Đầu Đuôi 1 ĂN    Đầu Đuôi 1
12/02/2019  Đầu 1 Đuôi 0 MISS
11/02/2019  Đầu 5 Đuôi 9 ĂN    Đầu Đuôi 9
10/02/2019  Đầu 4 Đuôi 1 MISS
09/02/2019  Đầu 1 Đuôi 1 MISS
08/02/2019  Đầu 9 Đuôi 9 ĂN    Đầu Đuôi 9
NGHỈ TẾT TỪ 04 ĐẾN 08/02 CHÚC MỪNG NĂM MỚI NGHỈ TẾT
03/02/2019  Đầu 9 Đuôi 0 ĂN    Đầu Đuôi 0
02/02/2019  Đầu 4 Đuôi 3 ĂN    Đầu Đuôi 3
01/02/2019  Đầu 8 Đuôi 8 ĂN    Đầu Đuôi 8
31/01/2019  Đầu 2 Đuôi 1 ĂN    Đầu 2
30/01/2019  Đầu 5 Đuôi 3 MISS
29/01/2019  Đầu 3 Đuôi 9 ĂN    Đuôi 9
28/01/2019  Đầu 2 Đuôi 4 MISS
27/01/2019  Đầu 5 Đuôi 4 MISS
26/01/2019  Đầu 7 Đuôi 8 ĂN    Đầu 7
25/01/2019  Đầu 6 Đuôi 5 ĂN    Đầu 6 Đuôi 5
24/01/2019  Đầu 4 Đuôi 2 ĂN    
23/01/2019  Đầu 1 Đuôi 2 ĂN    Đầu 1
22/01/2019  Đầu 2 Đuôi 9 ĂN    Đầu 2 Đuôi 9
21/01/2019  Đầu 6 Đuôi 5 ĂN   Đầu 6
20/01/2019  Đầu 0 Đuôi 2 ĂN   Đầu 0
19/01/2019  Đầu 9 Đuôi 2 ĂN   Đầu 9 Đuôi 2
18/01/2019  Đầu 8 Đuôi 9 ĂN   Đầu 8 Đuôi 9
17/01/2019  Đầu 1 Đuôi 6 ĂN   Đầu 1 Đuôi 6
16/01/2019  Đầu 8 Đuôi 0 ĂN   Đầu 8 
15/01/2019  Đầu 6 Đuôi 3 ĂN   Đầu 6 
14/01/2019  Đầu 4 Đuôi 5 ĂN   Đầu 4 Đuôi 5
13/01/2019  Đầu 3 Đuôi 0 ĂN  Đầu 3
12/01/2019  Đầu 2 Đuôi 0 ĂN  Đầu 2
11/01/2019  Đầu 4 Đuôi 3 ĂN  Đầu 4
10/01/2019  Đầu 1 Đuôi 6 ĂN 
09/01/2019  Đầu 5 Đuôi 9 ĂN  Đuôi 9
08/01/2019  Đầu 7 Đuôi 3 ĂN 
07/01/2019  Đầu 8 Đuôi 9 ĂN  Đầu Đuôi 9
06/01/2019  Đầu 9 Đuôi 1 ĂN  Đầu Đuôi 1
05/01/2019  Đầu 2 Đuôi 3 ĂN  Đầu 2
04/01/2019  Đầu 7 Đuôi 5 ĂN  Đầu 7
03/01/2019  Đầu 2 Đuôi 4 ĂN  Đầu Đuôi 4
02/01/2019  Đầu 0 Đuôi 8 ĂN  Đầu Đuôi 8
01/01/2019  Đầu 8 Đuôi 9 ĂN  Đầu Đuôi 9
SOI CÂÙ MIỀN BẮC
DÀN ĐỀ 12 SỐ

“Những khó khăn trong cuộc sống là không tránh khỏi – Việc cần làm là lựa chọn cách thức để vựơt qua”. Nếu bạn đã thua lô đề nhiều mà vẫn lấy cầu k chuẩn thì để chúng tôi lo. Cam kết đưa bạn ra khỏi hố sau thất bại …

SOI CÂÙ MIỀN BẮC
DÀN ĐỀ 8 SỐ

“Những khó khăn trong cuộc sống là không tránh khỏi – Việc cần làm là lựa chọn cách thức để vựơt qua”. Nếu bạn đã thua lô đề nhiều mà vẫn lấy cầu k chuẩn thì để chúng tôi lo. Cam kết đưa bạn ra khỏi hố sau thất bại …

SOI CÂÙ MIỀN BẮC
DÀN ĐỀ 4 SỐ

“Những khó khăn trong cuộc sống là không tránh khỏi – Việc cần làm là lựa chọn cách thức để vựơt qua”. Nếu bạn đã thua lô đề nhiều mà vẫn lấy cầu k chuẩn thì để chúng tôi lo. Cam kết đưa bạn ra khỏi hố sau thất bại …